Dezynfekcja

  Dezynfekcja - inaczej odkażanie - to proces podczas którego następuje usuwanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz ich form przetrwalnikowych w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów natomiast nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe.
  W przeciwieństwie do antyseptyki dezynfekcja dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

  Nasza firma oferuje następujące usługi:

  • Dezynfekcje pomieszczeń po zmarłym
  • Dezynfekcje pomieszczeń po chorym
  • Dezynfekcje po zalaniu
  • Dezynfekcja w pomieszczeniach sanitarnych w salach chorych, w gabinetach lekarskich
  • Dezynfekcja mieszkań alergików
  • Dezynfekcja pojazdów wykorzystywanych do przewozu środków spożywczych
  • Dezynfekcje po padniętych gryzoniach
  • Dezynfekcje i czyszczenie strychów (odchody gołębi)
  • Dezynfekcje wody (zbiorniki wodne, studnie)
  • Dezynfekcji produktów spożywczych ( warzyw i owoców )

  Rozróżniamy dezynfekcję zapobiegawczą oraz ogniskową:

  ZAPOBIEGAWCZA – dotyczy elementów, które w bezpośredni sposób narażone są na zakażenie np.stołówka, kuchnia, łaźnia, naczynia etc
  OGNISKOWA – podzielona jest na bieżącą oraz końcową np. dezynfekcję bieżącą wykonuje się w ogniskach zakażenia, łóżko chorego lub w otoczeniu nosiciela, natomiast dezynfekcję końcową przeprowadza się w miejscu, w którym przebywał chory.

  W dezynfekcji wykorzystuje się czynniki chemiczne oraz fizyczne.
  1. Czynniki chemiczne:
  •    czwartorzędowe sole amoniowe
  •    alkohole, np. alkohol etylowy
  •    aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy
  •    związki metali ciężkich, np. srebra, miedzi, rtęci
  •    utleniacze – nadtlenki oraz nadmanganian potasu
  •    związki halogenowe, np. jodyna, chloramina, jodofory
  •    związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol
  •    mleczan etakrydyny (Rivanol), fiolet krystaliczny (barwnik),
  •    tenzydy, np. mydła
  •    kwasy i zasady
  •    biguanidy, np. chlorheksydyna

  Podczas stosowanie czynników chemicznych - środki dobierane są indywidualnie do danego problemu. Bezpośredni wpływ na efekt dezynfekcji ma w szczególności:
  •    rodzaj powierzchni
  •    stężenie czynnika,
  •    jego formulacja,
  •    czas działania,
  •    temperatura i inne.

  2. Czynniki fizyczne:
  •    Promieniowanie - do dezynfekcji wykorzystuje się promieni UV o długości fali 256 nm, które eliminują drobnoustroje w powietrzu oraz na niezasłoniętych powierzchniach.
  •    Para wodna – wykorzystywana jest do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów, używa się pary wodnej w temperaturze 100-105 °C pod zmniejszonym ciśnieniem (0,5 - 0,45 atm). W warunkach normalnym ciśnieniem pary wodnej używa się od odkażania np. wyposażenia sanitarnego.
   
  Wyniki zabiegu dezynfekcji zależne są od trzech czynników:
   

  • drobnoustroju – gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna,
  • środka dezynfekcyjnego – właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
  • środowiska – temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2+ itp.
  
  Wykonujemy usługi takie jak: deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja, ozonowanie, odgrzybianie, odkomarzanie i likwidacja gniazd os i szerszeni. Nasze usługi świadczymy głównie dla mieszkańców miast Tychy, Katowice, Mikołów, Oświęcim, Pszczyna, Bielsko-Biała, Mysłowice oraz innych z terenu śląska.
  Realizacja © RI OMEGA dla PROPEST. Wszystkie prawa zastrzeżone.